Bygga hus med MBAS Stenhus

Vägen till ditt drömhus går via ett nära samarbete med oss. Vi är lyhörda för dina önskemål ger dig möjlighet att vara med och påverka i beslut om husets utseende och utförande. För att öka din trygghet med projektet håller vi en transparent verksamhet där varje byggdel finns specificerad på offerten. Byggprocessen kan variera mellan olika projekt beroende på specifika behov. Välj en smidig lösning och låt oss ta ett helhetsgrepp och ansvara för varje led i processen, från start till slut.

Så går det till i stora drag

1. Första kontakten med oss

Det börjar med att du kontaktar oss med din idé, en utförlig beskrivning och gärna en skiss eller ritning på huset som du önskar att bygga (förutsatt att en sådan finns tillgänglig). Om du inte är riktigt säker på hur du vill att det ska se ut kan vi på MBAS visa dig exempel och vägleda dig i besluten, allt från planritning till materialval.

2. Du får en offert

Hur mycket vill du att det ska kosta? Eftersom varje hus vi bygger är unikt efter våra kunders ritning och önskemål har vi inga fasta priser på vad det kostar att få ett hus uppfört. Kostnaden för ditt stenhus avgörs även av en mängd olika faktorer. Efter en första kontakt kan vi i regel göra en god uppskattning av det totala priset för projektet. Vi skickar din offert helt förutsättningslöst. Den kan du i lugn och ro läsa igenom och ta ställning till innan du beslutar dig för att anlita oss.

3. Bygget kan börja

Om du accepterar vår offert inleds arbetet med husbygget. Vi har nu gjort en uppskattning av tidsåtgång och arbetar utifrån målsättningen att din bostad ska stå färdigbyggd på utsatt datum. Vi tar ett helhetsgrepp om projektet, ombesörjer all nödvändig dokumentation från myndigheter så som bygglov, engagerar underleverantörer vid behov och ansvarar för varje led i processen – från start till slut. Vi håller även dig underrättad under hela tiden.

4. Inflyttning

När allting är klart är det dags att flytta in. Överlämning av nycklar sker och du äger nu ditt egenritade och alldeles unika stenhus. Drömmen att få bo i ett hus som du själv har designat kan bli verklighet med oss på MBAS Stenhus. Bli inspirerad av våra referenshus eller färdigbyggda hus i vårt bildgalleri och välkommen att kontakta oss med din idé.

Vill du bo i ett hus som du har ritat själv?

Kontakta oss med dina idéer och skisser så löser vi resten.

stenhus

MBAS grunden till ett stenhus

Med egen sammansvetsad personal, underentreprenörer som vi känner väl samt standard och tillval från ledande leverantörer, så lägger vi grunden för ett problemfritt byggande. Välkommen till MBAS Stenhus.